EPL
La Liga
Serie A
BUND

Лиг Тэмцээний хуваарь Гэрийн баг Өрсөлдөх баг Тэмцээний дүн
Bundesliga 17-10-23 12:00 WOL HOF
Bundesliga 17-10-22 21:30 FBG HB
Bundesliga 17-10-22 19:30 KLN BRE
Bundesliga 17-10-22 12:30 HAM MUN
Bundesliga 17-10-21 21:30 RBL SGT
Bundesliga 17-10-21 21:30 AUG HAN
Bundesliga 17-10-21 21:30 EF DOR
Bundesliga 17-10-21 21:30 BM LEV
Bundesliga 17-10-21 02:30 SKE MAI
Bundesliga 17-10-15 BRE BM 0 : 2

Хаанбанк 111-111-111-111